Logo UDING: Uithuizen, dorp in Noord-Groningen
Navigatie Console

nieuws
Ander nieuws? zie
het mededelingenbord!Introductie UDING
spacer
Informatiecentrum
spacer
Geef uw
mening in UDING's Enquete
spacer
GASTENBOEK
spacer
Informatie
gezocht!
spacer
Postkantoor
spacer
Blikvangers
spacer
Evenementen
spacer
Historie in 't
kort
spacer
Wapens &
vlaggen
spacer
Belangrijke
adressen
spacer
De vliegtuigbom
spacer
Menkemaborg
spacer
Bestemmings/bouwplannen
spacer
Ligging en
verbindingen
spacer
Bestuur en
regelingen
spacer
Buurtverenigingen
spacer
Grunneger Week
spacer
Public Relations
spacer
Bijzondere
orgels
spacer
Sport &
recreatie
spacer
Uithuizers
op het wereldwijde web
spacer
Kerkelijke
info
spacer
Oproepjes
& mededelingen
spacer
Nieuws!
spacer
UDING in de
media
spacer
Het aanzien
van Uithuizen....
spacer
Onderwijs
vroeger en nu
spacer
Rondleidingen
spacer
Beroemde
Uithuizers
spacer
Straatnamen

Page hits vandaag
op de site: 18
Pagina details

De Bom van Uithuizen

De bom van Uithuizen vormt een markant punt in de recente geschiedenis van Uithuizen. Temeer omdat dit verhaal veel stof heeft doen opwaaien in de Uithuizer gemeenschap.

Het verhaal begon toen eind jaren 80 werd besloten om de rond 1950 gebouwde Engersmaschool, gelegen aan de Ausmaweg te sluiten en om nieuwbouw te gaan plegen aan een lokatie aan de M.J. Bultenastraat. Nadat het gebouw enige tijd leeg had gestaan werd besloten het in gebruik te gaan nemen als dagverblijf voor geestelijk gehandicapte mensen. Na een ingrijpende verbouwing kwam een buurtbewoner met het bericht dat er op deze lokatie een onontplofte vliegtuigbom (een zogenaamde blindganger) uit de 2e wereldoorlog zou liggen. Prompt begon men met een zoekaktie. Na een onderzoek met een grondradar trof men een verstoorde bodemstructuur aan en tekenen van ijzer in de bodem. Men begon te graven en vond na verloop van tijd een boel schroot. Al snel kwam men erachter dat hier waarschijnlijk een soort vuilstortplaats was. Besloten werd het gat groter te maken, maar men trof alleen maar oud ijzer aan. Het ijzer zou daar gekomen zijn tijdens het ophogen van het terrein t.b.v de bouw van de Engersmaschool. Naarmate het gat groter werd (qua lengte en breedte, dus), werd duidelijk dat dit een desastreus effect begon te hebben op het gebouw. Daar men ongeveer op de fundering van het gebouw zat te graven en ook nog eens onder de grondwaterspiegel, begon het gebouw langzaam maar zeker sterk over te hellen naar het gat en het zou er weleens in kunnen storten. Daarom ging men een damwand plaatsen om de schade te beperken. Nadat men een gigantisch gat had gegraven langs de lengterichting van het gebouw was de bom nog niet aangetroffen.

Hier wordt een deel van de damwand geplaatst

Aangezien men het te gevaarlijk vond om de bom te laten zitten, de bom kon nog steeds ontploffen na ruim 40 jaar dacht men, en omdat de buurtbewoner bleef beweren dat er weldegelijk een bom op het terrein lag ging men verder. Menigeen dacht echter dat de bom alleen maar bestond in de gedachten van de buurtbewoner...... Omdat het gebouw toch al zwaar beschadigd was, werd besloten het (deels) af te breken en eronder verder te zoeken. Na enige tijd afbreken en graven stootte een graafmachine machinist letterlijk en bovendien geheel onverwachts op de lang gezochte bom....

Vergelijk het raamkozijn eens met de lantaarnpaal op de voorgrond.
Ziet u hoe scheef het gebouw staat?
Werk in uitvoering....
Aangezien de bom van een vrij zwaar kaliber was en bovendien al zo oud, besloot het Explosieven Opruimings Commando (EOC toen nog EOD) om de bom ter plaatse te demonteren. Daar toe werd besloten de directe omgeving te evacueren. In de minder directe omgeving mocht men tijdens de demontage zijn huis niet verlaten. Al met al kwam het er op neer dat een heel groot deel van Uithuizen beperkingen kreeg opgelegd. Men wist dat, mocht de bom onverhoopt exploderen, alles in een straal van minimaal 100 meter rond de bom weg zou zijn. Zover is echt echter gelukkig niet gekomen. De bom is veilig gedemonteerd en in de Eemshaven tot ontploffing gebracht op 30 oktober 1991.

Slotconclusies
Al met al had de buurtbewoner gelijk en is er ten onrechte negatief over hem gedacht. Pijnlijk is dat later, na de vondst van de bom, geschriften zijn gevonden waar duidelijk in staat dat de bom inderdaad op het terrein lag. De bom zou er terecht gekomen zijn tijdens een bombardement op 8 september 1944 zo rond half acht. Voor wie het weten wil, de bom werd gevonden onder de noord-zuid poot van het gebouw, daar waar in de jaren 80 de eerste en tweede klassen waren gehuisvest.

Nabij de linkerrand v/d foto is de bom gevonden onder het gebouw.
Vreemd is dat men voor de bouw van de Engersmaschool, zo rond 1950, nooit heeft gezocht naar de bom. Het betekent in ieder geval wel dat in al die jaren vele duizenden kinderen letterlijk boven de bom hebben gezeten (inclusief de webeditor). Men moet er niet aandenken wat er was gebeurd als de bom onverhoopt tot ontploffing was gekomen......
Om dit serieuze verhaal met een grapje te besluiten:
Dan had deze site over Uithuizen, of u hem nu interessant vindt of niet, misschien helemaal wel niet bestaan!

Lange tijd leek het erop dat het verhaal hiermee afgelopen was, maar begin november 2005 waren er ineens nieuwe ontwikkelingen. Er verschenen mannen in witte pakken er werden gele linten gespannen en ze begonnen aan het gebouw te breken.
Volgens de tekst op de linten was er asbest gevaar.
Een van de "maanmannetjes" is bezig materiaal af te voeren.
Foto: A.H. Kamminga
Enige uren later werd het gebouw ook weer min of meer in de oude toestand gebracht. Zij het dat de buitenwanden wat provisorisch werden dichtgespijkerd.
De buitenwand wordt alweer aangebracht.
Foto: A.H. Kamminga

En zo kwam er een onverwacht begin van een nieuw voorval en ook weer een even snel einde.
Uw webeditor is benieuwd wat de toekomst van dit gebouw verder gaat brengen...


Rondleiding

Wilt U meer weten? Gebruik dan UDING's Zoekmachine.

Instructies

Blijf op nu de hoogte van alles op UDING!
Meldt U nu aan en ontvang het laatste nieuws per E-mail.
E-Mail:
Naam:
Gewenste actie:


1x drukken en even geduld is voldoende....


Klik hier om verder te gaan naar het informatie centrum.

spacer
Mail naar een kennis spacer © en ontwerp van UDING: 1998-2020 by A.H. Kamminga
KAMPRO.

Auteursrechten liggen bij de rechthebbenden. Geen schending van rechten verondersteld.
spacer Mail naar een kennis